Showing all 21 results

Showing all 21 results

פלטת בישול ניידת נתפסת כמוצר שאין בו צורך אך לפעמים היא יכולה להציל אותנו לכן היא מוצר שרצוי שיהיה בכל בית או כמוצר עיקרי או כמוצר משני .
עיקר המתמשים הקבועים בפלטות בישול הם שוכרי דירות סטודנטים , בעלי יחידות דיור בעלי עסקים ובמקומות בהם לא ניתן להשתמש בגז .

לעיתים אנו נדרשים לכמות גדולה של בישולים במקביל לכן הפלטה החשמלית יכולה להיות לעזר רב , כמו כן במידה ונגמר הגז יכול להוות פיתרון מיידי על לחידוש האספקה .

הכיריים החשמליות מחולקות לארבע רמות עיקריות :
כיריים בסיס – עם גוף מתכת הן הזולות ביותר
כיריים קרמיות – בד"כ יהיו חזקות ומהירות יותר ובעלות מראה יותר מזמין .
כיריים אינפרה – עם סלילי חימום
כיריים אינדוקציה – שהן היעילות והמהירות ביותר יחד עם זאת הם גם היקרות ביותר .

כל הכיריים בעלות אישור מכון התקנים הישראלי

מחלקות החנות