Showing all 11 results

Showing all 11 results

אחסון נאות הוא היבט חשוב אם ברצונכם לשמור על הסכינים שלכם במצב מעולה לזמן ממושך, כאשר העקרונות המנחים באִחסון סכינים הנם אחסון בסביבה נקיה, יבשה ו"נושמת", הגנה על הלהב במניעת חיכוך בין להב הסכין ללהבים או אביזרים מתכתיים אחרים, בטיחות בנגישות לסכין, הרחקה מהישג היד של ילדים ולבסוף אסתטיקה סדר וארגון. אתם יכולים לאחסן סכינים בתליה על פס מגנטי קבוע בקיר (הכי פשוט, נגיש וזול), או בתוך בלוק/סטנד עץ לסכינים ע"ג השיש, ואם החלטתם לעשות זאת במגירת המטבח (שבה מסתובבים כלי מתכת רבים אחרים) הקפידו לאחסן את הסכין בבלוק אחסון סכינים למגירה, או לחלופין עם מגן להב ובערוץ מבודד

מחלקות החנות