Showing 1–54 of 89 results

Showing 1–54 of 89 results

לא מעט תבשילים בעיקר בישול ארוך דורשים מספר פעולות .
תחילה יש לבקש על הכיריים ולאחר מכן להעביר לבישול ארוך בתנור , בדיוק בשביל זה המציאו הרוסטר , ניתן למצוא מכוון ייחודי לשימושים שונים כגן רוסטרים עם רשתות צלייה רוסטרים מחרס פקק ארומטי ועוד …

מחלקות החנות