Showing all 7 results

הכי בריא , הכי יעיל , ללא חומרים כימיים ללא ציפויים , ללא צבע , פשוט טבעי
יתרון נוסף לתבניות הפיירקס מעבר לעובדה שאופים איתם הן משמשות ככלי הגשה לכל דבר ואין צורך להעביר לכלי נוסף .

מחלקות החנות